Natuurdrone team redt reekalveren

 

Elk natuurdrone-team bestaat uit een deskundige vlieger en een waarnemer die beschikken over de juiste middelen en vaardigheden. Daarnaast bestaat het team uit veiligstellers. Veiligstellers zijn de mensen die de door het natuurdrone-team verzamelde informatie gebruiken, bijvoorbeeld om reekalveren in veiligheid brengen.

De gebruiker van het natuurdrone-team zorgt voor het informeren van de omwonenden en het veiligstellen van de te beschermen dieren of vegetatie. Zo’n gebruiker is een eigenaar, natuurbeheerder, grondgebruiker, loonwerker, overheid of weide- en akkervogelbeschermer.

Bij het vliegen met natuurdrones wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers. Hen wordt voor elke vlucht van de natuurdrone uitgelegd wat er wordt gedaan en wordt verwacht, de briefing. Meerder vluchten vormen een natuurdrone-missie.

Elke natuurdrone missie bestaat uit:

 • De vluchten voorbereiden
 • De vluchtplannen maken
 • De betrokkenen informeren
 • De vluchten uitvoeren
 • De dieren en planten opsporen en in veiligheid brengen.
 • De vluchten en missie evalueren 

Een natuurdrone-team heeft tenminste:

 • Een duidelijke werkwijze
 • Een gergistreede en vaardige en natuurdrone-vlieger
 • Een geregistreerde natuurdrone
 • Een WA-verzekering
 • Een waarnemer
 • Communicatiemiddelen
 • Deskundige veiligstellers  

Om dat te krijgen dient de kennis te ontstaan, te worden verzameld, te worden gedeeld en de vaardigheden te worden getrained.

Learning by doing

Kennis vergaren door te doen en elkaar informeren.

Kennisdelen:

 • Deze website
 • Facebook: NatuurdroneNetwerk Nederland
 • Twitter: W-DRONE


Praktijktrainingen:

 • Vliegen met een op afstand bestuurbaar vliegtuig
  • Inleiding (aug)
  • Training (aug-okt)
  • Demonstratie vaardigheden (okt)
  • Oefenen (okt-mrt)
 • Systematisch toepassen natuurdrone (okt-nov)
  • Beheer natuurdrone
  • Inleiding way-points-vlucht
  • Training way-points-vlucht
  • Team oefenen natuurdrone missie (okt-nov)
  • Toepassen (feb->...)
  • Evaluatie en erkenning (mei-jul)
Deel
Cookies instellen