Opsporen van dieren en planten met drones

Een natuurdrone is een drone met sensoren om dieren en planten mee op te zoeken.

Het Natuurdronenetwerk Nederland zet mensen en organisaties op de kaart die natuurdrones inzetten en helpt de toepassing te verbeteren.

De deelnemers helpen fauna en flora in kaart te brengen en slachtoffers van bijvoorbeeld maaimachines te voorkomen . Veel mensen kennen natuurdrones vooral van reekalveren zoeken en redden. Zie ook: reekalfjesredden.nl.

Wilt u de kaart gebruiken? Klik hier op:

  • Ga naar de kaart
  • Zoom op de omgeving in waar de natuurdrone nodig is
  • Kik op de labels om van die deelnemer de contactgegevens op te vragen.

Zoek je andere hulp:

  • Klik in de blauwe balk boven de kaart, links naast "Natuurdrones op de Kaart" op het icoon.
    De legenda opent en de kaartlagen Natuurdrone-team en Drone piloot staan aan gevinkt.
  • Klik afhankelijk van je behoefte de lagen aan of uit. (zie hieronder voor de gebruikersgroepen)
  • Klik nogmaals op het icoon om de legenda te verbergen en je kaart groter te maken.
  • Raadpleeg de labels voor contact informatie

Gebruikersgroepen

Wij herkennen de volgende gebruikersgroepen en hun informatiebehoefte:

Toezichthouder/First responder
Aanzetten: Natuurdrone-team, Drone-piloot

Natuurbeheerder (terrein-eigenaar, grondgebruiker, loonwerker, vrijwilliger)
Aanzetten: Natuurdrone-team, Drone-piloot

Drone-vrijwilliger
Aanzetten: Natuurdrone-team, Drone-piloot, Drone-vrijwilliger

Drone-piloot
Aanzetten: Drone-piloot, Drone-vrijwilliger, Drone-trainer, Drone-supplier

Drone-team trekker
Aanzetten: Natuurdrone-team, Drone-vrijwilliger, Drone-trainer, Drone-supplier

Ps. We ontvangen graag je op- en aanmerkingen.

Maak het verschil: Help reekalveren zoeken en redden?

Je houdt van de natuur. Alles wat daar groeit en bloeit en aan dieren leeft, gaat je aan het hart of je bent geïnteresseerd in drones en vliegt ermee of beide.

Dan kun jij ons helpen bij de inzet van natuurdrones en het redden van reekalveren, hazen, patrijzen, kieviten, grutto's, veldleeuweriken en andere dieren voor ze slachtoffer worden!


 
Deel


Cookies instellen